NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

12.mart uvršten u značajne datume za obilježavanje na području Kalesije

... | 30. Novembra 2021.
13:22
Kalesija Online

Na današnjoj sjednici vijećnici su usvojili prvu tačku dnenog reda.To je Odluka o gubljenju statusa javnog dobra u općoj upotrebi.

U Odluci između ostalog stoji “Utvrđuje se da je izgubila status javnog dobra u općoj upotrebi nekretnina označena po novompremjeru sa k.č. broj 2679/2 i 2673/2 K.O. Lipovice, u naravi Nekategorisani putevi, površina 88 m 2 i 90 m 2 , upisano u PL broj 223 K.O. Lipovice po novom premjeru na posjednika Javno Dobro Putevi Kalesija sa dijelom 1/1, a koje odgovara zemljištu označenom po zemljišnim knjigama sa k.č. broj 2679/2 i 2673/2, u naravi Nekategorisani putevi, površina 88 m 2 i 90 m 2 upisana u ZK uložak broj 1343 K.O. Lipovice, iskaz i javno dobro sa dijelom 1/1.

Vijećnici su usvojili i drugu tačku dnevnog reda.

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih zajednica na području općine Kalesija.

Usvojena je i 4 tačka dnevnog reda odnosno Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju datuma i događaja značajnih za obilježavanje na području općine Kalesija.

U obrazloženju stoji da je 04.01.2021. godine, Udruženje „Kalesijska policija 1991 – 1995“ Kalesija, uputilo je zahtjev za uvrštavanje 12. marta u značajne za obilježavanje na području općine Kalesija. U svom zahtjevu Udruženje „Kalesijska policija 1991 – 1995“ Kalesija, navodi da sa ciljem očuvanja i njegovanja tradicije i doprinosa policije općine Kalesija u odbrambeno oslobodilačkom ratu u RBiH i da su pale prve žrtve iz redova policije na teritoriji Bosne i Hercegovine, potrebno je uvrstiti 12. mart u značajne datume za obilježavanje na području općine Kalesija.

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Kalesijske teme