NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Realizcija projekta selekcije otpada u OŠ “Memići”

... | 16. Maja 2018.
07:56
Kalesija Online

Održan je završni sastanak povodom realizacije pilot projekta,”Primarna selekcija otpada i kompostiranje u JU OŠ “Memići” koju je realizovala Sanela Halilović.

Na sastanku su učestvovali direktorica CEE Džemila Agić,Mirsad Pezić iz OŠ “Kalesija”, predstavnik općine Kalesija Fahrudin Halilčević, Marijana Kalajdžić iz OŠ “Osmaci”,Elvedina Jusufović,iz OŠ “Papraća”, predstavnik opštine Osmaci Ismet Mehanović,kao i Sanela Halilović iz OŠ”Memići”, koji su uključeni u zajednički projekat “Dobre vodne komšije II” pod pokroviteljstvom Robert Bosch Stiftung.

Podsjećanja radi, Centar za ekologiju i energiju je od 1. jula 2017. godine počeo sa implementacijom osamnaestomjesečnog projekta “Dobre vodne komšije II”, koji finansijski podržava Robert Bosch Stiftung GmbH iz Njemačke.

Projekat  se realizuje sa 8 osnovnih škola u 6 općina: Osmaci, Kalesija, Petrovo, Doboj Istok, Gračanica i Doboj. U okviru projekta će biti organizirani: edukacija, istraživački rad, izložba fotografija na teme prirodna bogatstva, ljepote i ekološki problemi rijeke Spreče, uređenje korita rijeke Spreče, kamp za najaktivnije učenike i nastavnike, kao i priprema i implementacija 8 pilot projekata.

Cilj projekta je da se zajedničkim radom na zaštiti i poboljšanju kvaliteta vode rijeke Spreče uspostavi saradnja između učenika, njihovih roditelja, zaposlenika škola i predstavnika općina koje se nalaze u slivu rijeke Spreče, a pripadaju različitim entitetima (Federacija BiH i Republika Srpska)

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Kalesijske teme