NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Usvojena inicijativa da se naredne godine krene sa realizacijom Lokalnog akcionog plana iz oblasti invalidnosti

... | 30. Decembra 2021.
11:55
Kalesija Online

Na 9. Redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija upućeno je nekoliko inicijativa o kojima su se vijećnici danas izjašnjavali.

INICIJATIVE O KOJIMA SU SE VIJEĆNICE IZJAŠNJAVALI:

Vijećnik Nermin Živčić uputio je inicijativu koja se odnosi na iznalaženje rješenja za podvožnjak koji često polavi…INICIJATIVA NIJE USVOJENA, ZA je bilo 12 vijećnika, 11 uzdržano.

Vijećnik Mujo Mujkić uputio je inicijative:- Da se uputi zahtjev Federalnoj upravi za puteve da završe izgradnju trotoara od Kalesije Gornje do Amox benzinske...INICIJATIVA NIJE USVOJENA, ZA je bilo 9, 14 uzdržanih.

                                                                          -Da se izradi plan kapitalni ulaganja u mjesnim zajednicama…INICIJATIVA NIJE USVOJENA, ZA je bilo 8, 14 uzdržanih.

Vijećnik Admir Karić uputio je dvije inicijative:  -Da u što skorije vrijeme, po mogućnosti u prvoj polovini godine, Općinsko vijeće Kalesija održi TEMATSKU SJEDNICU na kojoj ćemo dobiti sve informacije o radu Regionalne deponije Crni vh (kao i obavezama Općine Kalesija prema istom) , planu za potpuno uklanjanje ostakata na deponiji Vis, kao i stanju u KP Komunalac DD Kalesija ….INICIJATIVA NIJE USVOJENA, ZA je glasalo 8 vijećnika, 14 uzdržanih

                                                                                 -Da Općina Kalesija u 2022.godini počne sa realizacijom Lokalnog akcionog plana iz oblasti invalidnsoti s ciljem unapređenja prava i položaja osoba s invaliditetom Općine Kalesija 2022-2024….INICIJATIVA JE USVOJENA sa 23 glasa ZA

U obrazloženju ove inicijative između ostalog piše: Osobe sa invaliditetom, svih generacija, na području Općine Kalesija imaju neravnopravan položaj kada je u pitanju korištenje svih javnih resursa, ponajviše postojanje tzv. „arhitektonskih barijera“. Akcioni planovi ovoga tipa su obično tretirani na kantonalnom nivou, te bi Kalesija bila prva (?), a sigurno jedan od rijetkihopćina/gradova koja je tretirala ovo pitanje, te bi na taj način imali otvorena vrata da aplciiramo na razne projekte, domaće i inostrane, kojima bi mogli poboljšati uslove života za osobe sa invaliditetom.

Vijećnik Nedžad Bukvar- da se u što kraćem periodu obezbijede bolji uslovi za rad vijećnika.

Pomoćnik načelnika Hazim Halilovića za govornicom je govorio na temu koja se odnosi na inicijativu vijećnika Muje Mujkića o izgranji trotoara od Kalesije Gornje do Amox benzinske. Izmežu ostalog Halilović je kazao: „Projekat je urađen, jedan dio je urađen. U međuvremenu na incijativu načelnika urađen je projekat fekalne kanalizacije. Projekat je dostavljen Direkciji cesta.  Ne znamo zašto se još nije krenulo sa realizacijom. Također su kandidovani još neki projekti.“ Neki od projekata  koji su kandidovani odnose se na izgradnju dva kružna toka, trotoara..

Halilović je dao obrazloženje na inicijativu koju je uputio vijećnik Nermin Živčić „Ovo je već viša sila. Sve ekstremnije su padavine. Tu ne možemo ništa riješiti. Nema tehničkog rješenja. Kada su ekstremnije padavine dolazi do plavljenja“

Prilikom rasprave o inicijativama naglašeno je da je na Kolegiju nezvanično dogovoreno da će u narednom periodu biti održana Tematska sjednica na temu Regionalne deponije.

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Kalesijske teme