NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Usvojen Nacrt budžeta općine Kalesija za 2022.godinu

... | 30. Novembra 2021.
15:14
Kalesija Online

Na 8.redovnoj sjednici vijećnici su usvojili:

– Odluku o razrješenju i izboru predsjednika i članova stalnih radnih tijela
Općinskog vijeća Kalesija

– Odluku o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje predsjednika i članova i utvrđivanje prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” doo Kalesija.

-Odluku o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje predsjednika i
članova i utvrđivanje prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP “Veterinarska stanica” doo Kalesija.

-Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje predsjednika i
članova i utvrđivanje prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora KP „Komunalac“ DD Kalesija.

-Nacrt Budžeta općine Kalesija za period od 01.01. do 31.12.2022.
godinu.

Ukupno planirani prihodi i primici u Nacrtu budžeta općine Kalesija za 2022.godinu iznose 11.072.960,00 KM, a sastoje se iz poreznih i
neporeznih prihoda, prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne djelatnosti budžetskih korisnika po posebnim propisima, tekućih transfera koji se
uplaćuju u budžet, kapitalnih transfera, kao i kapitalnih primitaka koji će se ostvariti u 2021.godini, prihoda ostvarenih na posebnom računu
(sredstva za uređenje gradskog građevinskog zemljišta).

Za izradu budžeta za 2022.godinu osnovni parametri dati su u smjernicama ekonomske i fiskalne politike za period 2022 – 2024.godinu, koje
je donijela Vlada Tuzlanskog kantona. Ovaj dokument ima za cilj da poboljša kordinaciju između Vlade TK i općina na pripremi budžeta za
2022.godinu.Procjena prihoda i primitaka za 2022.godinu urađena je na bazi procjene ostvarenja istih za 2021.godinu i preuzetih preporuka o
kretanju prihoda u 2022.godini.

Nakon duže rasprave usvojen Nacrt budžeta općine Kalesija za 2022.godinu. Nacrt dalje ide na javnu raspravu koja će trajati do 10.12.2022.godine. Poslije Javne rasprave nadležna služba sačinit će izvještaj.

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Kalesijske teme