NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Održana radionica za izradu Strategije prema mladima općine Živinice

... | 24. Januara 2018.
12:28
Kalesija Online

Održana je druga radionica za izradu Strategije prema mladima Općine Živinice za period 2018. – 2023. godina.

Tema radionice bila je identifikacija vizije, odnosno strateških prioritetnih pravaca djelovanja, na kojoj su članovi fokus grupe izvršili analizu dosadašnjih rezultata procesa izrade strategije, dali svoje konstruktivne prijedloge i dogovorili potrebne aktivnosti za kvalitetnu pripremu projektnih prijedloga u Strategiji za mlade.

Strategija za mlade općine Živinice je jako važan dokument kada je u pitanju položaj mladih u našoj općini, kojim lokalna uprava pristupa strateškom poboljšanju položaja mladih, prepoznavanju njihovih potreba, te rješavanju prioritetnih problema.

Ovakvim pristupom, mladima su stvorene mogućnosti većeg uticaja kako na planiranje razvoja svoje lokalne zajednice, tako i aktivnijeg učešća u procesima donošenja odluka koje se tiču njih samih.

Nakon održanih prvih radionica sa fokus grupom počelo je prikupljanje informacija o problemima i potrebama mladih koji žive na području općine Živinice, te u vezi sa tim pristupili smo i anketnom istraživanju.

Rezultati anketnog istraživanja će poslužiti kao temelj za izradu Strategije i stoga je posebno važno da dobijemo što veći broj ispunjenih anketa kako bismo imali bolji uvid u trenutnu situaciju, zahtjeve i potrebe mladih ljudi.

Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković je istakao veliko zadovoljstvo što je mladima stvorena prilika da daju svoje ideje i prijedloge, i da direktno učestvuju u kreiranju politike i daljih aktivnosti prema mladima, naglasivši dobru saradnju sa mladima kroz mnoge projekte koje su zajednički realizovali.

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Društvo i politika