NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Realizovani projekti u JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” uspješno prati evropske standarde vodosnabdijevanja

... | 27. Decembra 2022.
15:11
Kalesija Online

Godinu koja je na izmaku, pamtit ćemo kao jednu od najtoplijih i najsušnijih godina. Po meterološkim podacima 2022. godina je jedna od deset najtoplijih godina kako postoje mjerenja. JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” doo Kalesija uz veliki napor, uspjelo je da održi vodosnabdijevanje bez planskih redukcija u toku toplog i sušnog ljetnog perioda. Kako predviđaju stručnjaci, 2023. godina bi mogla biti čak i toplija od 2022. godine.

JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” doo Kalesija u cilju urednog vodosnabdijevanja u narednom periodu, smanjenja gubitaka na vodovodnoj mreži, smanjenja troškova eksploatacije i distribucije vode, energetske efikasnosti, osiguranja vodnih objekata, kao i zaštite životne sredine tokom 2022.godine realizovalo je nekoliko projekata: Okončala ugradnju zonskih mjerača protoka i pritiska na kompletnom vodovodnom sistemu, te na taj način stvorila uslove za kontinuirano daljinsko praćenje vodnog bilansa, a u cilju smanjenja gubitaka vode iz vodovodnog sistema.

Ugrađena oprema omogućava alarmiranje u slučaju pucanja cjevovoda, curenja iz vodovodnog sistema, nelegalno korištenje vode, kao i promjenu pritiska u sistemu za svaku zonu posebno.

Dijagrami protoka i pritiska za jednu DMA zonu

Također, u 2022. godini izvedeno je proširenje telemetrijskog sistema za praćenje podataka, automatizaciju i upravljanje vodovodnim sistemom za pumpnu stanicu i rezervoar Sarači, pumpnu stanicu Miljanovci i rezervoar Gaj, kao i rezervoare Kundakovići i Lipovice. Na ovaj način obezbjeđeno je kontinuirano praćenje vitalnih parametara kao što su protok, pritisak, nivo vode, kao i monitoring statusa elektromotornih potrošača, status preklopki, status otvorenosti vrata i vrata ormara,video nadzor, kao i komandi za start elektromotornih potrošača.

Komandna soba za telemetriju

Očekivani benefiti realizacijom ova dva veoma bitna projekta su potpuna daljinska kontrola, smanjenje gubitaka vode iz vodovodnog sistema, ušteda električne energije,goriva, očuvanje postojećeg izvorišta i vodozahvatnih objekata.

U saradnji sa osnivačem ( Općina Kalesija/ Općinski načelnik) koji su obezbjedili finansijska sredstva, u 2022. godini započeto je i realizovano nekoliko projekata.

Jedan od važnijih pokrenutih aktivnosti u 2022. godini su hidrogeološka istraživanja na prostornom obuhvatu Dubnica-Zolje, gdje je trenutno u fazi izrada istražnih bušotina do dubine od cc 170,00 m u cilju pronalaska dovoljnih količina pitke vode kojoj ne bi trebalo postrojenje za prečišćavanje, a samim tim bi se umanjili i troškovi eksploatacije i proizvodnje vode. Preliminarni rezultati su dobri, i za očekivati je u toku narednog perioda izradu novih vodozahvata i dodatne količine pitke vode sa novog izvorišta.

Hidrogeološka istraživanja Dubnica-Zolje

Završena je izgradnja primarne i sekundarne vodovodne mreže i puštena voda za naselje Babina Luka i dio Prnjavora, gdje su ugrađeni savremeni vodomjeri za daljinsko očitavanje. Započeta je i završena izgradnja I faze primarne vodovodne mreže za vodosnabdijevanje naselja Zukići, nastavak izgradnje se očekuje početkom 2023.godine, a ispitivanje sistema i puštanje vode očekujemo u prvoj polovini naredne godine.

Također, veoma je bitno napomenuti, da JP Vodovod i kanalizacija Kalesija, pored gore navedenih započetih i realizovanih projekata tokom 2022. godine, kontinuirano održava oko 300 km vodovodne mreže, kao i drugu hidrotehničku infrastrukturu.

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Kalesijske teme