NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Po prvi put defektolozi i u srednjim školama

... | 15. Oktobra 2019.
11:57
Kalesija Online

VladaTK je danas prihvatila tekst Aneksa Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH, čime se omogućava zapošljavanje 12 defektologa različitog profila u 12 redovnih srednjih škola na 40% radnog vremena u periodu 1.10.2019. godine do 31.12.2019. godine, te od 1.2.2020. godine do 31.5.2020.godine, a u cilju podrške učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama u redovnim srednjim školama.

Za realizaciju ovog programa bit će potrebno za sedam mjeseci za 12 defektologa, anagažovanih na 40% radnog vremena, osigurati ukupna sredstva u iznosu od 65.814,00 KM. Od ovog iznosa Federalni zavod za zapošljavanje će, putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, uplatiti 50.400,00 KM, a nedostajuća sredstva za realizaciju Programa finansirat će se iz Budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu od 15.414,00 KM, odnosno u 2019.godini 6.606,00 KM, a u 2020.godini 8.808,00 KM. Radi se o realizaciji sporazuma Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kojim je uspostavljena uzajamna saradnja radi efikasnog realiziranja Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u srednjem obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH.

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Društvo i politika