NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Izvršena provjera stepena jonizirajućeg zračenja u firmi “Reciklon BH” u Dubravama

... | 12. Januara 2018.
12:34
Kalesija Online

Načelnik općine Živinice Samir Kamenjaković, u prisustvu inspektora Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i predstavnicima građana Mjesne zajednice Dubrave Gornje, ponovo posjetio firmu “Reciklon BH” d.o.o. Sarajevo podružnica Tuzla, kako bi uradili inspekcijski nadzor i uzeli uzorke sa lokacije ove firme.

Inspekcijskim nadzorom nije detektovano nikakvo povećanje nivoa zračenja u odnosu na prirodni fon, što znači da na ovoj lokaciji nema radioaktivnih izvora.

Naime, odmah nakon prošle posjete firmi “Reciklon BH” u Dubravama Gornjim, općinski načelnik Samir Kamenjaković je održao sastanak sa predstavnicima građana ove mjesne zajednice gdje su dogovoreni dalji koraci u vezi rješavanja problema sa navedenom firmom.

S obzirom da postoji sumnja građana mjesne zajednice Dubrave Gornje na postojanje radioaktivnih izvora u skladištu firme “Reciklon BH” doo Sarajevo podružnica Tuzla, načelnik Kamenjaković je odmah nakon sastanka poslao zahtjev Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost za obavljanje mjerenja nivoa jonizirajućeg zračenja.

U vezi sa ovim dopisom državni inspektor za radijacijsku i nuklearnu sigurnost jučer je izašao na lice mjesta u Dubravama Gornjim, gdje se nalazi privremeno skladište opasnog i neopasnog otpada firme Reciklon BH doo Sarajevo podružnica Tuzla, za koje je Federalno ministarstvo okoliša izdalo odobrenje za rad, u cilju provjere stepena jonizirajućeg zračenja.

Inspektor je uređajem Agencije izvršio mjerenja brzine doze jonizirajućeg zračenja u vazduhu u navedenom privremenom skladištu kao i u prostoru oko skladišta, gdje je inspekcijskim nadzorom utvrđeno sljedeće činjenično stanje: “Nije detektovano nikakvo povećanje nivoa zračenja u odnosu na prirodni fon, što znači da na ovoj lokaciji nema radioaktivnih izvora”.

Inspektor je upoznao načelnika općine Živinice i ostale prisutne predstavnike o inspekcijskom nalazu te sačinio Zapisnik o tome.

Nakon toga, predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona uzeo je slučajne uzorke sa mjesta gdje se vrši reciklaža i sterilizacija kako bi ponovo imali i taj nalaz.

“Mi moramo voditi računa o zdravlju našeg stanovništva. Ja sam zaista prošli puta dolazio, kada sam na društvenim mrežama vidio dojave stanovništva i komentare o ovoj firmi, te objavu jednog portala koji je objavio da ovdje ima sumnja na radioaktivnost i to je bio alarm da se moram i ja uključiti, prije svega zbog našeg stanovništva. Dozvolu za ovu lokaciju firmi Reciklon je dao Međunarodni aerodrom Tuzla jer pripada njima. Sve dozvole koje su date navedenoj firmi došle su iz Federalnog ministarstva za okoliš, ali mi ne smijemo ignorisati sumnju na mogućnost narušavanja zdravlja naših stanovnika. Ja sam zaista sa građanima iz Dubrava već nekoliko dana u kontaktu, imao sam dojave da iza ponoći dolaze određena vozila, da dovoze nešto ali ne znaju šta. Ja sam pozvao komandira MUP-a Živince, prijavio da se prati i oni su ovih nekoliko dana pratili ovu situaciju i nije utvrđeno da dolaze vozila iza ponoći. Kada imate sumnju na radioaktivnost i oštećenje zdravlja stanovništva ja sam odmah reagovao i zvao Državnu regulatornu agenciju za radijacijsku i nuklearnu sigurnost da to provjere. Danas smo imali inspektora iz Državne agencije koji je obišao kompletan ovaj teren i utvrdio da nema izvora jonizujućeg zračenja tako da taj dio po izjavi čovjeka iz Agencije i on će napraviti službeni zapisnik o tome. Trenutno nemamo izvora zračenja. Dalje, tražili smo da napravimo slučajne uzorke, iznenadne uzorke sa mjesta gdje se vrši reciklaža i sterilizacija, tako da su danas iz Zavoda za javno zdravstvo uzeli i te uzorke. Pratit ćemo ovu situaciju i dalje jer zdravlje stanovništva je najbitnije” istakao je načelnik općine Živinice Samir Kamenjaković.

“Ja sam očekivao da će nakon prvog pregleda, koji je bio unatrag petnaest dana, stvar biti jasna, jer je vrlo jasno da tu nema nikakvih problema. Međutim, na insistiranje načelnika, provjerili su i utvrdili da ne postoji radioaktivnost ovog cijelog prostora. Utvrdit će se da nema ni infektivnog prisustva u otpadu, prema tome ne postoji nijedan objektivni razlog koji bi bilo koga kontaminirao i činio njegovo zdravlje narušeno. ” između ostalog  je predstavnik vlasnika firme “Reciklon” Sead Brkić.

(opcinazivinice.ba)

 

Komentari

Kategorija: Društvo i politika