NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Kalesija: Anketa o potrošnji domaćinstava

... | 21. Januara 2020.
17:39
Kalesija Online

Prema Zakonu o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene
novine FBiH broj:63/03 i 09/09) a u skladu sa Planom provođenja
statističkih istraživanja u Federaciji  Bosne i Hercegovine za
2020.godinu, obavještavamo građane opštine Kalesija, da će Federalni
zavod za statistiku provoditi anketu o potrošnji domaćinstava/kućanstava
u BiH za 2020.godinu..

Anketiranje će provoditi akreditovani anketari, u domaćinstvima  na
području opštine Kalesija, tokom cijele 2020.godine, gdje će biti
anketirana domaćinstva izabrana u uzorak metodom slučajnog odabira na
području općine Kalesija.

Mole se građani da sarađuju sa anketarima tokom provođenja ove izuzetno
značajne aktivnosti za statistiku Bosnu i Hercegovinu.

Zaštita ličnih podataka i povjerljivost istih je zagarantovana, shodno
Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici Federacije BiH i Zakonu o
zaštiti ličnih podataka.

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Kalesijske teme