NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Međunarodni dan socijalnog rada: “Uvođenje promjena znači reformu rada u centrima za socijalni rad”

... | 21. Marta 2023.
15:59
Kalesija Online

U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada, Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u mjesecu martu, a ove godine je to 21.mart.


Tema međunarodnog dana socijalnog rada ove godine je ,,Poštivanje različitosti kroz zajedničko djelovanje“. Ovim povodom u Tuzlanskom kantonu želimo ukazati na značaj unapređenja društvenog položaja i satusa socijalnih radnika, kao i na potrebu zajedničkog djelovanja kako bi više cijenili, uvažavali i razvijali djelatnost socijalnog rada.
Treba upoznati javnost da sve zakonske promjene i uvođenje novih prava provode zaposlenici u centrima za socijalni rad. Tako su u protekloj godini uvedena nova prava u oblasti zaštite porodice sa djecom što je zahtjevalo dodatni angažman svih zaposlenika. To potvrđuju podaci da su prava ostvarila oko 14 690 porodica za čiju realizaciju su osigurana i isplaćena sredstva u iznosu od oko 28 milona KM.
Za djelatnost socijalnog rada ,,zajedničko djelovanje“ znači razumjevanje od strane osnivača (lokalnih zajednica, federalnog i kantonalnog ministarstva, zakonodavne i izvršne vlasti, medija i korisnika. Od svih treba adekvatna podrška i realno infomisanje javnosti. Svi nalažu obaveze i imaju očekivanja da sve redovno funkcioniše bez da uzimaju u obzir da nove obaveze zahtjevaju i nove kapacitete (ljudske i materijalne). U 13 centara za socijalni rad u TK je zaposleno 53 diplomirana socijalna radnika i još uvijek isto toliko (53) ih nedostaje. Takođe i nedostaju i drugi članovi stručnih timova koji treba da se rasterete administrativnih poslova i specijaliziraju za obavljanje složenih poslova u okviru djelatnosti socijalnog rada kao: usluge porodičnog savjetovališta, nasilje u porodici, trgovina ljudima, prevencija izdvajanja djece iz porodica i razvoj hraniteljstva, starateljstvo, rad sa djecom u kontaktu sa zakonom, rad sa ovisnicima o psihoaktivnim supstancama ali sa novim ovisnostims (o internetu, igricama, kockanju) , rad sa djecom sa poteškoćama u ponašanju, duševnim bolesnicima itd… Uvođenje promjena znači reformu rada u centrima za socijalni rad koja podrazumjeva i nova zapošljavanja, a to znači veća budžetska izdvajanja osnivača- općina i gradova za stručni kadar.
Često javnost nije ni upoznata šta sve spada u djelokrug rada socijalnih radnika i drugih profesionalaca u centrima za socijalni rad. Uvođenje u prava na novčana davanja je samo dio poslova koji su u posljednjoj godini veoma opteretili centre, a sve na uštrb usluga socijalnog rada. Usluga savjetovanja i porodično-pravne zaštite, saniranje porodičnih odnosa, prevencije izdvajanje djece iz porodica, smještaja u hraniteljske porodice i ustanove socijalne zaštite djece i lica bez podočnog staranja, usvojenje, starateljstvo, nasilje u porodici, rad sa djecom u kontaktu sa zakonom, ovisnicima, žrtvama trgovine ljudima, djecom bez pratnje i rad sa brojnim drugim licima u stanju socijalne potrebe su samo neki od poslova koji se obavljaju u okviru djelatnosti socijalnog rada, a koji zahtjeva poznavanje i primjenu preko 30 zakonskih propisa.
Zato boljim upoznavanjem djelatnosti socijalnog rada, razumjevanje i podrškom socijalnih radnika i svih stručnjaka možemo samo pokušavati razumjeti šta to sve obuhvata odgovorna i humana djelatnost socijalnog rada i da bi svako iz svoje nadležnosti trebao hitno doprinijeti jačanju kapaciteta centara za socijalni rad. Ipak, mnogi smatraju da može bilo ko obavljati sve navedene poslove, a to često znači odlučivati o sudbinama drugih…
Stoga je ovaj dan prilika da ukažemo na značaj djelatnosti socijalnog rada u društvu i potrebu zajedničkog djelovanja sa donosiocima odluka u cilju poštivanja i podizanja digniteta ustanova i profesionalaca kojiobavljaju djelatnost socijalnog rada.
Imajući u vidu izuzetan društeni značaj profesije socijalnog rada, svim socijalnim radnicima/ radnicama, ali i drugim stručnjacima i stručnjakinjama i humanitarnim radnicima/ radnicama koji obavljaju djelatnost socijalnog rada čestitamo Međunarodni dan socijalnog rada, stoji u saopštenju Foruma direktora centara za socijalni rad TK.

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Društvo i politika