NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Nezaposlene majke koje su djecu dobile od 1. aprila imaju pravo na mjesečnu naknadu

... | 26. Maja 2022.
15:10
Kalesija Online

Na ime sufinansiranja rada Roditeljske kuće u Tuzli, Vlada Tuzlanskog kantona je, na redovnoj sjednici, odobrila 50.000,00 KM Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka” Sarajevo.

Vlada je odlukama utvrdila da će nezaposlene majke, koje su djecu dobile od 1. aprila ove godine imati pravo na mjesečnu naknadu u visini od 996 KM dok postoje ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava, a najduže u trajanju od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta. Za zaposlene majke ta mjesečna naknada iznosit će razliku od iznosa plaće do iznosa od 996 KM.

Također, kada su u pitanju djeca rođena od 1. aprila 2021. do 31. marta 2022. godine Vlada je utvrdila i da će sve majke dobiti jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta za u iznosu od 996,00 KM.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa Cartitas Švicarske za implementaciju projekta „Projektima energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije” – EE FAZA III 2022-2025 (EERE). Glavne aktivnosti projekta uključuju energijske audite odabranih objekata javne namjene obrazovanja, implementaciju mjere energijske efikasnosti, izradu termofasada i drugih mjera na odabranim javnim objektima, nabavku i instalaciju geo-termalnih pumpi i grijnog sistema, certificiranje odabranih objekata nakon implementacije projekta, edukaciju u objektima javne namjene obrazovanja sa ciljem povećanja znanja o energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije i aktivnosti relevantne za promociju energijske efikasnosti.

Vlada je prihvatila tromjesečni Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar-mart 2022. godine. Ukupna sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u periodu januar-mart 2022. godine ostvarena su u iznosu od 67.050.273 KM. Istovremeno, u cilju održavanja dostignutog nivoa finansiranja prava iz zdravstvenog osiguranja, rashodi i kapitalni izdaci Zavoda za period januar-mart 2022. godine ostvareni su u iznosu od 67.212.284 KM. Iz navedenog je vidljivo da je ostvaren minimalan višak rashoda nad prihodima, što ukazuje da je nakon pandemije COVID – 19 uspostavljen balans u sistemu naplate doprinosa i finansiranja zdravstvene zaštite.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva finansija o zahtjevima za izmjene i dopune odobrenih rashoda i izdataka u operativnom planu za period 01.04.-30.06.2022. godine, te je zaduženo Ministarstvo finansija da poveća alokaciju sredstva korisnicima u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.04.-30.06.2022.godine iz budžetskih sredstva za iznos od 34.065.510,00 KM, a u skladu Pregledom izmjena i dopuna odobrenih rashoda i izdataka u operativnom planu za period 01.04.-30.06.2022. godine u ukupnom iznosu od 153.093.895,00 KM.

Za sufinansiranje organiziranja Međunarodnog sajma ruralnog stvaralaštva „Tarevci” 2022. Vlada je Opštoj poljoprivrednoj zadruzi „Tarevci” odobrila 7.000,00 KM. Također, na ime troškova organizacije i realizacije 16. međunarodne manifestacije „Poljosajam” u Breškama, Vlada je Udruženju poljoprivrednika Tuzlanskog kantona odobrila 3.000,00 KM. Isti iznos odobren je i UG „Mreža žena Veliko srce u BiH” Gradačac, na ime sufinansiranja 12. sajma organskih proizvođača Eko – Etno 2022 u Gradačcu, koliko i Savezu pčelara Tuzlanskog kantona, na ime sufinansiranja Kongresa o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima u Sarajevu. Savezu pčelara Tuzlanskog kantona su, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije Međunarodni sajam pčelarstva „Medena Tuzla 2022” u Tuzli, odobrene 4.000 KM, a 12.000,00 KM je odobreno Nuhanović d.o.o. Lukavac na ime troškova za organizovanje i realizaciju manifestacije 20. Međunarodni sajam turizma i ekologije „LIST”, koja se održala u maju 2022. godine u Lukavcu.

Vlada je odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2022. godinu.

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Društvo i politika