NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Novootkriveni stećci u okolini Tojšića i Čaklovića

... | 29. Aprila 2020.
15:57
Kalesija Online

Profesor Ekrem Sakić prije nekoliko dana otkrio je nove nekropole stećaka na brdu iznad Tojšića i Čaklovića. Za njih je saznao od prijatelja Jasmina Smajića, inače vrsnog planinara i ljubitelja prirode.

“Nakon saznanja o postojanju stećaka na brdu iznad Tojšića i Čaklovića od Jasmina Smajića iz Tojšića, sa istim sam izašao na teren 23. 4. 2020 godine i tom prilikom kontatovao sljedeće. Nekropola sa stećcima se nalazi na parceli zvanoj Ćesinac, broj parcele 1050, KO Gornje Dubrave. Parcela se nalazi na tromeđi općina Tuzla, Kalesija, Živinice. Najbliža naselja ovoj nekropoli su Tojšići i Čaklovići.
Na ovom brdu se nalazi nekropola koja je devastirana i na kojoj se danas nalaze dva stećka od kojih je jedan stećak položeni u obliku sanduka a drugi uspravni u obliku stuba-stele.


-Opis stećka br. 1
Stećak položen, u obliku sanduka,na stećku nisu vidljivi ukrasni motivi niti natpisi. Dimenzije strana ovog stećka su sljedeće: krovna ploča 180 x 95 x 85 cm, postolje stećka 160 x 95 x 85 cm, bočne strane stećka 160 x 70 x180 x 76 cm , prva čeona strana steća 95 x 76 cm, suprotna strana od čeone 70 x85 cm. Stećak je pomjeren i leži na bočnoj strani. Dimenzije krovne ploče stećka i postolja kao i čeone i njoj suprotne strane nisu identične, jer je stećak konusnog oblika.


-Opis steća br.2
Uspravni stećak, stub-stela, visina stećka od podnožja do vrha sljemena je 120 cm, dimenzije podnožja stećka su 70 x 40 cm, dimenzije prednje i njoj suprotne strane stećka od podnožja do početka krovne plohe su 80 x 75 x70 cm, dimezije bočnih strana stećka su 75 x 40 cm, dimenzije prednje krovne i njoj suprotne strane su 80 x 70 cm, dimenzije bočnih strana krova su 70 x 40 cm. Stećak je pomjeren i prilično oštećen. S obzirom da Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona zadnjih godina intenzivno radi na prikupljanju informacija o stećcima te tako stvaram bazu podataka o istim, registrovanje novootrivenih stećaka na lokalitetu Ćesinac će svakako obogatiti bazu ovog zavoda.”

Ekrem Sakić, prof.

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Kalesijske teme, Magazin