NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Obavještenje o provođenju ankete “Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak”

... | 18. Februara 2020.
14:43
Kalesija Online

Shodno dopisu broj: 03-28-7-80-1/20 od 11.02.2020.godine, Federalnog
zakona za statistiku, a skladu  Zakonu o statistici  Federacije Bosne i
Hercegovine (Službene novine FBiH 63/03 i 9/09) a na osnovu Plana 
provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH,
obavještavamo građane općine Kalesija, da će se izvršiti anketiranje
domaćinstava o provođenju ankete “Podrška statističkom sistemu Bosne i
Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak”

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljat će akreditovani anketari
agencije Prism Research iz Sarajeva, ovlašteni od Federalnog zavoda za
statistiku, na uzorkom izabranim domaćinstava na području općine
Kalesija, počevši od 17.02.2020.godine, u trajanju od 22 dana.

Mole se građani da sarađuju sa anketarima tokom provođenja ove izuzetno
značajne aktivnosti za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom
obliku. Zaštita ličnih podataka i povjerljivost istih je zagarantovana,
shodno članovima 36. do 42. Zakonu o statistici Federacije BiH i Zakonu
o zaštiti ličnih podataka.

Press služba Općine Kalesija

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Kalesijske teme