NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Paušali ostaju 650 KM

... | 30. Novembra 2021.
12:47
Kalesija Online

Prije glasanja o dnevnom redu vijećnici su se izjašnjavali o prijedlozima dopune dnevnog reda.

Razmatranje Odluke o gubljenju statusa javnog dobra u općoj upotrebi..Prijedlog dopune dnevnog reda je usvojen

Prijedlog dopune dnevnog reda od strane Kluba vijećnika NiP Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknada Općinskim vijećnicima, zamjeniku predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija, članovima kolegija i članovima komisija i radnih tijela koje imenuje Općinsko vijeće. Prijedlog dopune nije usvojen. Za uvrštavanje u dnevni red glasali su Armin Karić, Nermin Živčić, Nedžad Bukvar, Galib Softić, Hasad Imamović, Admir Karić, Mujo Mujkić. . Paušali ostaju 650 KM + 100 KM dnevnice

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o gubljenju statusa javnog dobra u općoj upotrebi.
 2. Razmatranje Odluke o gubljenju statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 3. Razmatranje i donošenje Odluke izmjeni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih zajednica na
  području općine Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju datuma i
  događaja značajnih za obilježavanje na području općine Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova stalnih radnih tijela
  Općinskog vijeća Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje predsjednika i
  članova i utvrđivanje prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova
  Nadzornog odbora JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” doo Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje predsjednika i
  članova i utvrđivanje prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova
  Nadzornog odbora JP “Veterinarska stanica” doo Kalesija.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje predsjednika i
  članova i utvrđivanje prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova
  Nadzornog odbora KP „Komunalac“ DD Kalesija.
 9. Razmatranje i usvajanje Nacrta Budžeta općine Kalesija za period od 01.01. do 31.12.2022.
  godinu.
 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2021. –
  30.09.2021. godine.
 11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju putne infrastrukture i izgradnji i
  rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija za 2021. godinu.
 12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju mjera zaštite i spašavanja sa osvrtom na
  zaštitu čovjekove okoline, suzbijanju zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, ispravnosti kvaliteta
  vode za piće, zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a i MES-a) i stanju protivpožarne
  zaštite.

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Kalesijske teme