NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Počela 9.redovna sjednica OV Kalesija

... | 30. Decembra 2021.
10:21
Kalesija Online

Predsjedavajući OV Kalesija Mensur Hukić za danas je zakazao je 9. redovnu sjednicu. Na dnevnom redu je ukupno 10 tačaka, među kojima i Odluka o budžetu općine Kalesija za 2022. godinu.

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o budžetu općine Kalesija za 2022. godinu.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2022. godinu.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje prijedloga kandidata
  za predsjednika i članova Nadzornih odbora Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i
  prijedlog za kandidate predstavnike državnog kapitala u nadzornom odboru KP „Komunalac“ d.d.
  Kalesija.
 4. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog načelnika za 2022. godinu.
 5. Razmatranje i donošenje Programa rada Općinskog vijeća Kalesija za 2022. godinu.
 6. Razmatranje i donošenje Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne
  potrošnje na području grada Kalesije u 2022. godini.
 7. Razmatranje i donošenje:
  a) Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po
  Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području
  grada Kalesije u 2022. godini,
  b) Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik jedinične cijene održavanja fontane u centru
  Kalesije po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje
  (ZKP) na području grada Kalesije u 2022. godini.
 8. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2022. godinu:
  a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
  b) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
  c) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.
 9. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2022. godinu:
  a) JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija,
  b) JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija,
  c) KP “Komunalac” d.d. Kalesija.
 10. Razmatranje i usvajanje Plana rada Općinske izborne komisije za period 01.01. –
  31.12.2022. godinu.


Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Kalesijske teme