NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Počinje Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Kalesija za 2023.godinu

... | 14. Novembra 2022.
13:35
Kalesija Online

U skladu sa odredbama člana 18. Zakona o budžetima (“Sl.novine FBiH” broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16,5/18,11/19,99/19 i 25a/22), Odluke o javnim raspravama u Općini Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/04) i Zaključka Općinskog vijeća Kalesija broj 01-04-2202/22 od 04.11.2022.godine, Općinski načelnik, u p u ć u j e

JAVNI POZIV

za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Općine Kalesija za 2023. godinu

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Općine Kalesija za 2023.godinu.

Javna rasprava će se održati po slijedećem rasporedu:

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno o Nacrtu Budžeta Općine Kalesija za 2023.godinu Službi za privredu i budžet u periodu javne rasprave zaključno sa 08.12.2022.godine putem pošte, e-mailom na finansije@kalesija.ba   ili lično na zborovima građana po mjesnim zajednicama.

Tekst nacrta Budžeta općine Kalesija za 2023.godinu bit će objavljen na web stranici Općine Kalesija (www.kalesija.ba) i na oglasnoj ploči Općine Kalesija.

OPĆINSKI NAČELNIK

Press služba Općine Kalesija

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Kalesijske teme