NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Rezultati analize pokazali kakvu vodu pijemo

... | 3. Decembra 2019.
15:29
Kalesija Online

U postrojenju za pripremu pitke vode “Krušik” nalazi se laboratorija u kojoj se svakodnevno uzimaju uzorci vode na različitim lokacijama i vrše fizičko-hemijske analize vode,  te osigurava kvalitetu vode za piće koja se distribuira korisnicima usluge Vodovoda i kanalizacije Kalesija. Rezultati analiza vode pokazali su da je voda za piće i zadovoljavajućeg kvaliteta.

“Rezultati dobijenih analiza ukazuju i govore da je voda sa Krušika za piće, što znači da mi u svojoj labaratoriji sa sigurnošću i odgovornošću možemo tvrditi da je voda za piće. Pored ovih analiza koje vršimo u našem labaratoriju, također, preduzeće VIK, ima obavezu i eksternih analiza koje vrši Zavod za javno zdravstvo TK, gdje i oni potvrđuju naše rezultate”, naveo je Mirsad Džananović, dipl. ing.tehn, rukovodilac potrojenja.

Kako bi se neometano vršila isporuka vode korisnicima usluga ViK-a u pogon su puštena još tri bunara, te neće dolaziti do redukcije vode.

“U narednom periodu neće biti redukcija i mogu poručiti da je voda sa Krušika zadovoljavajućeg kvaliteta i odgovara vodi za piće”

Posrtojenje za pripremu pitke vode Krušik je projektovan za treman sirove bunarske vode iz bušnih bunara na lokalitetu Sprečkog polja.

Tehnološki proces pripreme pitke vode sadrži nekoliko postupaka aeraciju, koagulaciju i flokulaciju vode, taloženje, filtraciju i dezinfekciju vode, koja je zadnja i obavezna faza u pripremi vode za piće sa svrhom uništenja infektivnih mikroorganizama.  

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Kalesijske teme