NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Sjećanje na kalesijske šehide

... | 12. Juna 2019.
09:40
Kalesija Online

Kalesija je prvi oslobođeni grad u Bosni i Hercegovini. Za odbranu Kalesije i domovine živote su dali mnogi hrabri Kalesijci među kojima  su Dževad Džafić, Arzet Hasanović, Rašid Jukanović, Himzo Križevac, Mujaga Mujkanović, Fehim Mešanović, Enver Pezić.

Na današnji dan poginuli:

Dževad Džafić sin Muharema, rođen je 23.januara 1960.godine u Raincima Donjim. U Raincima Gornjim završio je osnovnu školu. Oženio se 1986.godine i postao otac dva sina. U pripreme za odbranu se uključio kao dobrovoljac 8.aprila 1992.godine. Bio je jedan od glavnih organizatora otpora u Raincima Donjim i akivno je učestvovao u stvaranju Oružanih snaga na tom prostoru. Početkom agresije bio je komandir čete u Drugom bataljonu i svoje borce predvodio u borbama za oslobođenje Prnjavora, Kalesije, Dubnice, Brezika. Svojom hrabrošću i požrtvovanjem bio je istinski primjer borcima kojima je komandovao. Dževad je poginuo na današnji dan, 12.juna 1992.godine u akciji za Brezik. Za istinsku hrabrost i nesumnjivo veliki doprinos odbrani Dževad Džafić je posthumni dobitnik najvećeg armijskog priznanja “Zlatni ljiljan”. Posthumno je odlikovan u čin kapetana Armije BiH.

Arzet Hasanović sin Junuza i Fatime, rođen je 18.marta 1966.godine u Lipovicama. Nije imao braće i sestara. Osnovnu školu završio je u Raincima Gornjim. Oženio se 1987.godine i postao otac jednog djeteta, kćerke. Arzet se dobrovoljno priključio jedinicama TO 12.aprila 1992.godine. Poginuo je na današnji dan 12.juna 1992.godine, sa još dvojicom saboraca.

Rašid Jukanović sin Nazifa i Mine, rođen je 1.marta 1966.godine. Osnovnu školu završio je u Vukovijama Gornjim, a rudarsku školu u Tuzli. Imao je dvoje djece, sina i kćerku. U pripreme za odbranu uključio se 8.aprila 1992.godine. Znatan je bio njegov doprinos odbrani u Vukovijama Donjim. Poginuo je u Memićima na današnji dan 12.juna 1992.godine.

Himzo Križevac sin Husejna i Hanife rođen je 1973.godine na Brdima. Osnovnu školu je završio u Memićima, a srednju u Tuzli. Bio je dobar učenik. Zajedno se sa svojim komšijama kao dobrovoljac uključio u pripreme 8.aprila 1992.godine. Poginuo je na današnji dan, 12.juna 1992.godine na Brdima.

Mujaga Mujaković zvani Mujo sin Šemse i Ajke, rođen je 1.septembra 1964.godine. Osnovnu školu je završio u Raincima Gornjim. Oženio se 1986.godine i postao otac jednog djeteta, sina. Kada se rat primakao Bosni, napustio je posao u Sloveniji i vratio se u Raince da se bori. Kao dobrovoljac pristupio je oružanim snagama 8.aprila 1992.godine. Poginuo je na današnji dan 12.juna 1992.godine u akciji oslobađanja Brezika.

Fehim Mešanović Fehko, sin Šabana i Hurije rođen je 28.aprila 1971. godine. Osnovnu školu završio je u Tojšićima. Volio je muziku, te se bavio istom. U Oružane snage stupio je u 16.maja 1992.godine. Ratovao je na kalesijskom i majevičkom ratištu. Poginuo je na današnji dan 12.juna 1992.godine prilikom oslobađanja Brezika.

Enver Pezić zvani Kamila sin Omera i Zumre rođen je 2.junara 1969.godine. U Kalesiji je završio osnovnu i srednju školu. Kao dobrovoljac u organizaciju otpora uključio se 8.aprila 1992.godine. Enver je bio jedan od glavnih organizatora otpora u Miljanovcima. Početkom agresije bio je komandir voda diverzanata u Odredu. Svoje diverzante predvodio je u mnogim akcijama, uvijek je bio na čelu. Bio je izuzetno hrabar i cijenjen ratnik. Enver je poginuo na Breziku, na današnji dan 12.juna 1992.godine. Svojim borcima samo je kazao “Spašavajte se, ako možete”. Sam je ostao ispred četničke samohotke i svoje diverzante u povlačenju štitio iz atomske puške.

(Iz knjige “Kalesijski šehidi i poginuli borci”-grupe autora)

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Kalesijske teme