NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Archive: Kalesijske teme Subscribe to Kalesijske teme

Završena prva redovna sjednica OV Kalesija

Written by | 18. Februara 2021. | Komentari isključeni za Završena prva redovna sjednica OV Kalesija
Usvojen Izvještaj o radu Općinskog vijeća, Stručne službe i Radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija u 2020. godini. Usvojen Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu – općine Kalesija za 2020. godinu. Vijećnici su usvojili Izvještaj o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2020. godinu. Nije usvojen Izvještaj Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

Usvojen Nacrt budžeta općine Kalesija za period od 01.01. do 31.12.2021.godine

Written by | 18. Februara 2021. | Komentari isključeni za Usvojen Nacrt budžeta općine Kalesija za period od 01.01. do 31.12.2021.godine
Na prvoj redovnoj sjednici OV Kalesija, nakon duže rasprave, usvojen je Nacrt budžeta općine Kalesija za period od 01.01. do 31.12.2021.godine. Javna rasprava će trajati 10 dana. “Poštovani vijećnici hvala što ste podržali Nacrt budžeta. Molim Vas da ovo ozbiljno shvatite. Pomoćnika Abdulaha Gutića pozivam da Muji Mujkiću napismeno preda da Unis Tok iz budžeta ili MEGA nije dobio niti jedan fening. Hajdemo se skoncentrisati na rad.” I zmeđu ostalog je kazao načelnik općine Kalesija Sead Džafić nakon usvojene tačke dnevnog reda

Rasprava o Nacrtu budžeta općine Kalesija za period od 01.01. do 31.12.2021.godine

Written by | 18. Februara 2021. | Komentari isključeni za Rasprava o Nacrtu budžeta općine Kalesija za period od 01.01. do 31.12.2021.godine
Na današnjoj sjednici vijećnici su usvojili Program rada općinskog načelnika za 2021.godinu. “Poštovani vijećnici, vi koji ste glasali za Program rada, hvala vam.” između ostalog je kazao načelnik opčine Kalesija Sead Džafić. Usvojen je i Program rada Općinskog pravobranilaštva Kalesija za 2021.godinu. Vijećnici su uvojili i Program za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2021.godini. Usvojen Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje (ZKP)na području grada Kalesije u 2021.g. Usvojena i Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih

Usvojen Program rada Općinskog vijeća Kalesija za 2021.godinu

Written by | 18. Februara 2021. | Komentari isključeni za Usvojen Program rada Općinskog vijeća Kalesija za 2021.godinu
Na prvoj redovnoj sjednici OV Kalesija usvojene sledeće tačke dnevnog reda. 1.Razmatranje i donošenje Odluke o izboru i imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijećaKalesija. 2.Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranimorganima općine Kalesija. 3.Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kalesija. U obrazloženju treće tačke Dnevnog reda piše da se razrješava dužnosti člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija – predstavnik Ministarstva zdravstva Bukvar Nedžad iz Rainaca Gornjih, na lični zahtjev. Za člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija – predstavnik Ministarstva zdravstva imenuje se Edina

Usvojena inicijativa da se oformi Patronažna služba za porodilje

Written by | 18. Februara 2021. | Komentari isključeni za Usvojena inicijativa da se oformi Patronažna služba za porodilje
Osim inicijative o prenosu sjednica uživo. Vijećnici su se izjašnjavaili još u vezi sa 7 inicijativa. Vijećnici su se danas izjašnjavali o inicijativi Admira Karića, koja se odnosi na pokrentanje procedura oko osnivanja Javne predškolske ustanove. O ovoj inicijativi objašnjenje je dala pomoćnica općinskog načelnika Hata Mujčinović. “Ovo pitanje je već pokrenuto. Nažalost, elaborat je pokazao da su to velika sredstva koja Općina ne može sama izdvojiti. Već tražimo partnere za ovaj projekat. U narednom peridou Općinski načelnik zajedno sa službama radit će na tome da se ubrza realizacija “ Inicijativa nije usvojena. ZA je bilo 12, suzdržanih 13. Treća inicijativa vijećnika Admira Karića odnosi se na pokretanju procedure potrebne za

Večeras nastupa Lejletu-r-regaib: Odabrana noć za muslimane – Noć želja i nade

Written by | 18. Februara 2021. | Komentari isključeni za Večeras nastupa Lejletu-r-regaib: Odabrana noć za muslimane – Noć želja i nade
Odabrana noć za muslimane Lejletu-r-regaib nastupa u večeras u akšam.  Lejletu-r-regaib, Noć želja, također poznata kao Noć nade, prilika je da se krene u potragu za dubljom vezom s Bogom i osnaži duh na putu sunneta Božijeg Miljenika Muhammeda, a.s. “Allahumme barik lena fi redžebe, ve ša’bane, ve beligna ramadan!” je dova Muhammeda, a. s., kojom vjernici ulaze u mjesec redžeb i mubarek noć Lejletu-r-regaib. Prva mubarek noć mjeseca redžeba je Lejletu-r-regaib, nastupa uoči prvog petka u tom mjesecu, a muslimani je obilježavaju u ibadetu. Lejletu-r-regaib, Noć želja, također poznata kao Noć nade, prilika je da se krene u potragu za dubljom vezom s Bogom i osnaži duh na putu sunneta Božijeg Miljenika Muhammeda, a.s. Mubarek noći su dodatno

Nije usvojena inicijativa da se sjednice OV prenose uživo

Written by | 18. Februara 2021. | Komentari isključeni za Nije usvojena inicijativa da se sjednice OV prenose uživo
Jedna od inicijativa vijećnika Admira Karića-NiP- da se sjednice Općinskog vijeća Kalesija (redovne, vanredne, hitne…) prenose UŽIVO putem lokalnih medija i Facebook stranica istih. U obrazloženju inicijative između ostalog piše “Kao izabrani zvaničnici u OV Kalesija smo položili svečanu izjavu – zakletvu da ćemo raditi u interesu svih građana. Kako bi radili u interesu građana naš rad mora biti transparentan i dotupan građanima, a prenos sjednica u realnom vremenu (LIVE STREAM) je jedan od najboljih pokazatelja otvorenosti prema građanima. Ova praksa je na snazi u velikom broju lokalnih zajednica i odlična je interakcija sa građanima.Smatram da je ukidanje ove prakse u prošlom sazivu OV bila loša poruka građanima Kalesije, te da imamo odličnu priliku da to

Počela prva redovna sjednica OV Kalesija

Written by | 18. Februara 2021. | Komentari isključeni za Počela prva redovna sjednica OV Kalesija
Za danas je zakazana prva redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. Na samom početku usvojeni su zapisnici sa Konstituirajuće sjednice kao i prve vanredne sjednice. Vijećnik Galib Softić uputio je vijećničku inicijativu da nadležne službe odnosno Policijska stanica počnu strožije kažnjavati za kršenje saobraćajnih propisa u Centru Kalesije, odnosno da poduzmu odgovarajuće mjere protiv onih koji krše saobraćajne propise.. Vijećnici će se danas izjašnjavati i u vezi inicijativa vijećnika Edisa Mujanovića, Admira Karića i Muje Mujkića i Hasada Imamovića. Na dnevnom redu prve redovne sjednice je ukupno 19 tačaka. DNEVNI RED Razmatranje i donošenje Odluke o izboru i imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijećaKalesija.Razmatranje i donošenje

Kalesija: Poziv za profesore razredne nastave

Written by | 18. Februara 2021. | Komentari isključeni za Kalesija: Poziv za profesore razredne nastave
Općina Kalesija poziva profesore razredne nastave (180 i 240 ECTS) sapodručja naše općine da se prijave za Obuku profesora razredne nastave za provođenje predškolskih programa  koji bi u nedostatku profesora predškolskog odgoja i obrazovanja mogli provoditi obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu. Obuka će se provesti u periodu od kraja februara do polovine mjesecamarta u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzla, predviđeno je da traje tri dana i to isključivo subotom. Prijave izvršiti u prostorijama Općine Kalesija u kancelariji broj 24najkasnije do 21.02.2021. godine do 15:00h. Sve dodatne informacije možete dobiti u Službi za opću upravu idruštvene djelatnosti Općine Kalesija, direktno u kancelariji br.24 iliputem e-maila  elvira.mehmedovic@kalesija.ba i

Kalesija servis

Written by | 18. Februara 2021. | Komentari isključeni za Kalesija servis
*** PS KALESIJA – U protekla 24 sata na području općine Kalesija evidentirano je jedno krivično djelo, u pitanju je teška krađa. Također, javni red i mir je narušen jedan put *** VATROGASCI – U protekla 24 sata vatrogasci su imali jednu intervenciju. Gorio odžak na ambulanti u Tojšićima *** HITNA POMOĆ – Ljekari i medicinski tehničari u Hitnoj službi Dom zdravlja Kalesija pregledali su 39 pacijenta. *** JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“- Vodosnabdijevanje je uredno. ***KP “KOMUNALAC” KALESIJA- Smeće se danas odvozi iz naselja: Zates – od magistrale, Javrići, Novo Naselje aerodrom, Od Begove pekare, Gutići i Dolina, Od benziske pumpe IBEM do raskršća prema Šehićima, Jelovo Brdo , Gojčin, Mahmutovići i Gaj