NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Usvojen Budžet općine Kalesija za 2022. godinu

... | 30. Decembra 2021.
15:57
Kalesija Online

Prva tačka dnevnog reda 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija je  Razmatranje i donošenje Odluke o budžetu općine Kalesija za 2022. godinu.

„Ukupno planirani prihodi i primici u budžetu općine Kalesija za 2022.godinu iznose 13.631.980,00KM, a sastoje se od: Poreznih i Neporeznih prihoda, Prihoda ostvarenih od obavljanja osnovnedjelatnosti budžetskih korisnika po posebnim propisima, tekućih transfera( grantova ) koji se uplaćuju u budžet, kao i kapitalnih transfera i primitaka koji će se ostvariti u 2022.godini i iz prihoda ostvarenih na posebnom računu (Sredstva za uređenje gradskog građevinskog zemljišta). Budžet općine Kalesija za 2022.godinu veći je od budžeta iz 2021.godine za 1.446.575,00 KM zbog povećanja prliva sredstava sa viših nivoa vlasti, na osnovu potpisanih sporazuma, ugovora i odluka, čime smo učinili da ovaj budžet bude objektivan i realan.“ stoji u obrazloženju Odluke.

Na današnjoj sjednici Budžet je povećan sa 338 hiljada KM, na prijedlog ovlaštenog predlagača. Ukupno, sa izmjenama i nakon usvojenog amandmana ovlaštenog predlagača, budžet općine Kalesija za 2022. godinu iznosi  13, 9 miliona KM.

Nakon objašnjenja pomoćnika općinskog načelnika Abdulaha Gutića, otvorena je rasprava.

Između ostalog planirana su sredstva za izgradnju mektebskog centra u Kikačima, izgradnja trotoara Rainci Gornji-Rainci Donji, izgradnja cvijeta Srebrenice, za sportku dvoranu, izgradnju ambulante u Tojšićima, asfaltiranje lokalnih puteva, izgradnju nove ulice, uređenje i čišćenje poljoprivrednog zemljišta…Planirana su i sredstva za stipendije, sport, pomoć povratnicima u Osmacima.

Između ostalog za izgradnju kolektivnog stambenog objekta planirano je 150 hiljada, Gradsku sportsku dvoranu 100 hiljada, ambulantu u Memićima 200 hiljada, izgradnju Islamskog centra u Kalesiji 50 hiljada, hidrogeološka istraživanja istočnog dijela općine 150 hiljada, dogradnju i izgradnju fekelne kanalalizacije Kalesija Centar i okolna naselja 140 hiljada i Izgradnju saobraćajnice u zapadnom dijelu Proizvodno poslovne zone Kalesija Grad 30 hiljada KM.Za zapošljavanje ljekara u Domu zdravlja iz budžeta će biti izdvojeno 40 hiljada KM.

Budžet za 2022. godinu usvojen sa 21 glasom ZA, 4 uzdržanih, 1 protiv.

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Kalesijske teme