NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Usvojen dnevni red 16. redovne sjednice OV Kalesija

... | 1. Decembra 2022.
15:43
Kalesija Online

Vijećnici na 16. redovnoj sjednici OV Kalesija usvojili su sljedeći dnevni red:

⦁ Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Tojšići” Kalesija.
⦁ Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Privredno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa” Kalesija.
⦁ Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kalesija.
⦁ Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.
⦁ Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesija u 2023. godini.
⦁ Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik jedinične cijene održavanja fontane u centru Kalesije po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje /ZKP) na području grada Kalesije u 2023. godini.
⦁ Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama cjenovnika komunalnih usluga distribucije vode za piće i odvodnje otpadnih voda na području općine Kalesija.
⦁ Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik komunalnih usluga odvoza komunalnog otpada i usluga centralnog grijanja.
⦁ Razmatranje i donošenje Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2023. godini.
⦁ Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period I-IX 2022.godine.
⦁ Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu i poslovanju za period 01.01.2022. – 30.09.2022. godine:
⦁ JU Centar za socijalni rad Kalesija
⦁ JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija
⦁ JZU Dom zdravlja Kalesija
⦁ Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju mjera zaštite i spašavanja sa osvrtom na zaštitu čovjekove okoline, suznbijanju zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, ispravnost kvaliteta vode za piće i zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a i MES-a) i stanju protivpožarne zaštite.

Dnevni red je usvojen sa 22 glasa ZA, 4 uzdržana i 1 protiv.

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Kalesijske teme