NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Usvojen dnevni red 22. sjednice OV Kalesija

... | 25. Maja 2023.
14:47
Kalesija Online


Na 22. redovnoj sjednici usvojen je Dnevni red i nalazi se 13. tačaka.

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli na upravljanje i korištenje prostora Mjesnoj zajednici Jajići.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana i utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje člana Nadzornog odbora JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje prijedloga kandidata za predsjednika i člana NO JP Veterinarska stanica d.o.o. Kalesija čiji je osnivač općina Kalesija.
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2023. – 31.03.2023. godine.
 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju u 2022. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija:
  a) JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija
  b) JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija.
 8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu mjesnih zajednica sa osvrtom na funkcionisanje i rad vijeća mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2022. godini.
 9. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija školske/akademske 2021/2022. godine.
 10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o higijensko – epidemiološkoj situaciji na području opštine Kalesija za period 01.01.2022 – 31.12.2022. godine.
 11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite na prostoru općine Kalesija.
 12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju maloljetničkog prestupništva na području općine Kalesija.
 13. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece.

Na dnevni red nije uvrštena dopuna od kluba viječnika NiP, a koja s eodnosi na utvrđivanje naknada vijećnicima, članovima kolegija i članovima komisija i radnih tijela koje imenuje OV.

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Kalesijske teme